• Hydrologiske indeks

    GEUS udregner hydrologiske indeks, som viser tilstanden af de forskellige dele i vandkredsløbet fra dag til dag i tre forskellige landsdækkende kort

  • Ny opgørelse af grundvandsressourcen

    Læs mere i datarapporten hvor et nyt robuste estimat af den tilgængelige grundvandsressource på landsplan samt regionalt niveau er beregnet og beskrevet

  • DK-modelberegninger på HIPdata.dk

    Se det DK-model beregnede terrænnære grundvand og vandføringer, historisk og i fremtiden på HIP - et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem

Den Nationale Hydrologiske Model (DK-modellen)

Find eksempler på modellen i anvendelse, links til udstillede data fra den seneste DK-model (2019), rapporter, selve modellen og andet.

 

Dataudstilling

Download modellen til behandling af data, og læs om betingelserne for brug af modellens data, og hvilke begrænsninger der er for anvendelsen.

DK-modellen i anvendelse

Læs om projekter, hvor DK-modellen er anvendt, for eksempel i arbejdet med vandplaner, redoxgrænser og nitratbelastning.

Om DK-modellen

Læs mere om Den Nationale Hydrologiske Model (DK-modellen) og om overordnede processer af vandkredsløbet, der indgår i modellen.